Firma sprztajca K&S Associates od kilku lat efektywnie funkcjonuje na wielkopolskim rynku usug sprztajcych.
Zatrudniamy dowiadczony i zaufany personel, ktry pozwala zagwarantowa Pastwu zadowolenie z jakoci wykonywanych prac.
Naszym priorytetem jest koncentracja na potrzebach Klientw, wzajemne zaufanie i wysoki poziom oferowanych usug.
W procesie wiadczenia usug sprztajcych opieramy si na integracji systemu zarzdzania firmy z wymogami
ochrony rodowiska poprzez zastosowanie tradycyjnych rodkw czystoci, posiadajcych atest PZH, a take biodegradowalnych detergentw, przyjaznych dla otoczenia.

Dbamy o wysok jako realizowanych usug od momentu pierwszego kontaktu z Pastwem, poprzez nawizanie wsppracy, a do rzetelnej i terminowej realizacji zleconych zada.